Anasayfa » İlaç Rehberi » Dequadin

Dequadin

Desal nedir ne için kullanılır, Desal nasıl kullanılır, Desal ’in saklanması, Desal ’i kullanmadan evvel dikkat edilmesi gerekenler, Desal’in muhtemel yan tesirler nelerdir.

Ampul IM/IV

Furosemid

Ambalaj:

 20 mg/2 mLx5 ampul.

Endikasyon:

 Kalp ve karaciğer hastalıklarından kaynaklanan ödemler assist, böbrek hastalıklarından kaynaklanan ödemler, akut kalp yetmezliği, özellikle akciğer ödemi,hamilelik karmaşıklıklarına gestozlar bağlı olarak idrar üretiminin eksildiği hallerde volüm noksanlığı giderildikten sonra, beyin ödeminde destekleyici tedbir olarak, yanıklara bağlı ödemler, hipertansiyon krizlerinde öbür antihipertansif tedbirlerle beraber, zehirlenmelerde zorlu diürez desteklenmesi için kullanılır.

Kontrendikasyon:

 İdrar üretiminin yetersiz olduğu böbrek yetmezliği anüri, şuur kaybının söz mevzusu olduğu hepatik koma ve prekoma, hipertansiyon ve hipotansiyon suzağır sodyum yetersizlikleri ve/veya kan volümünün eksildiği haller hipovolemi,furosemid ve sülfonamidlere karşı fazla duyarlık durumlarındakontrendikedir.

Uyarılar:

 Kan tazyikinde apaçık düşme, latent veya manifest diabetes mellitus kumpaslı kan şekeri hakimiyetleri, gut kumpaslı ürik asit hakimiyetleri, idrar yapma zorlukları örn. prostat hipertrofisi,üreter stenozu, hidronefroz, karaciğer sirozu ve böbrek işlev bozukluğunun bir arada bulunduğu hastalar, prematüreler kalsiyum kapsayan böbrek taşı -nefrolitiazis oluşma ve böbrek dokusunda kalsiyum tuzu birikme -nefrokalsinozis ihtimali; böbrek işlevleri izlenmeli, ultrasonografi uygulanmalıdır de dikkatli takip gereklidir.Furosemid Uygulanan kimselerde şehir trafiğine faal bir biçimde katılma,sokakta karşıdan karşıya geçme veya cihazları kullanma eforu bozulabilir.Terleme, bulantı, siyanoz gibi ilk bulgular ortaya çıktığında uygulamaya hemen son verilir. Hamilelerde yalnızca kısa müddetle ve ancak sağlayacağı verim fetusta oluşabilecek hasarlara üstünlük sağlıyor kullanılabilir. Emziren annelere furosemid verilmesi gerekirse, furosemidin anne sütüne geçebileceği ve laktasyonu inhibe edebileceği düşünülmelidir.

Yan Tesirleri:

 Fazla diüreze bağlı olarak özellikle rehabilitasyonun başlangıcında ve özellikle yaşlı hastalarda ve çocuklarda baş sızısı, sersemlik hissi, görme bozuklukları,ağız kuruluğu, hipotansiyon ve dik duruşta sirkülatuar regülasyon bozukluğu gibi dolaşımla alakalı bozukluklardan söz edilebilir.

İlaç Etkileşimleri:

 Kardiyak Glikozidler dijital rehabilitasyonu beraber kullanılacağı zaman kalp adalesinin dijitale duyarlılığını artırabileceği usta tutulmalıdır.Glukokortikoidler, laksatifler veya karbenoksolon ile beraber kullanıldığı zaman potasyum kaybı çoğalabilir. Nefrotoksik antibiyotiklerinörn. aminoglikozidler, polimiksinler toksik tesirini artırmasıolasıdır. Yüksek doz salisilat larla kombinasyonu, salisilat toksisitesi artırabilir. Diüretiklerle lityum beraber alınmamalıdır. Kanamisin,gentamisin, tobramisin gibi aminoglikozit sınıfı antibiyotikler duymayı bozucu tesiri furosemid ile beraber verdikleri zaman çoğalabilir. Kan tazyikini düşüren öbür ilaçların tesirini artırabilir.Özellikle ACE inhibitörleri ile kombine edildiğinde güçlü bir hipotansiyona, hatta şoka yol açabilir. Ototoksisite tehlikeyi sebebiyle etakrinik asit ile kombine edilmemelidir. Fenitoin İle beraber kullanımda tesiri eksilebilir. Sisplatin ve furosemid beraber kullanıldığında bir duyma kaybı ihtimali söz mevzusudur. Kortikosteroidlerin furosemidle beraber kullanılması potasyum yetersizliğine zemin hazırlayabilir.

Doz Teklifi:

 Desal Ampul: Yetişkinlerde mutat başlangıç dozu 20-40 mg olup IM veya IV yoldan uygulanır. Gerekirse bu doz 2 saat sonra aynen veya artırılarak yinelenir. Tesirli doz bulunduktan sonra bu günde bir veya iki kere verilir. Akut akciğer ödeminde 40 mg furosemid 1-2 dakika müddetle IV enjeksiyon biçiminde uygulanır. İstenen netice alınmazsa doz 80 mg’ye kadar yükseltilerek enjeksiyon yinelenir.

İçeriği Oyla

Yorum yapın