Anasayfa » İlaç Rehberi » Exelderm

Exelderm

Exen nedir ne için kullanılır, Exen nasıl kullanılır, Exen ’in saklanması, Exen ’i kullanmadan evvel dikkat edilmesi gerekenler, Exen’in mümkün yan tesirler nelerdir.

Tablet

Meloksikam

Ambalaj:

 7.5 mg x 30 Tablet

: : 15 mg Fortx30 tablet.

Endikasyon:

 Romatoid Artritin semptomatik rehabilitasyonu ve sızılı osteoartritin artroz, dejeneratif eklem hastalığı semptomatik rehabilitasyonunda endikedir.

Kontrendikasyon:

 Meloksikam allerjisi olanlarda kullanılmamalıdır.Asetilsalisilik Asitle ve öbür nonsteroid antienflamatuar ilaçlarla çapraz duyarlılık ihtimali vardır. Asetilsalisilik asit veya öbür nonsteroid antienflamatuar ilaçlar verildikten sonra astım bulguları, burun polipleri, anjiyoödem ve ürtiker gelişmiş olan hastalara verilmemelidir. Ayrıca, aktifpeptik ülserasyonda, ağır karaciğer yetmezliğinde, diyaliz edilmeyenağır böbrek yetmezliğinde, çocuklar ve 15 yaşından minik olan adölesanlarda,hamilelerde ve emziren annelerde kullanılmamalıdır.

Uyarılar:

 Anamnezinde gastrointestinal sistemin üst kısmında hastalık hikayesi bulunan ve antikoagülan kullanmakta olanlarda dikkatli olunmalıdır. Nonsteroid antienflamatuar ilaçlar ender olarak interstisyel nefrit, glomerulonefrit, renalmedullar nekroz veya nefrotik belirti sebebi olabilir.

Yan Tesirleri:

 Dispepsi, bulantı, kusma, karın sızısı, kabızlık, bağırsaklarda fazla gaz bulunması, ishal, transaminazlar ve bilirubin seviyeleri gibi karaciğer işlev parametrelerinin geçici anormallikler, özofajit, gastroduodenal ülser, saklı veya makroskopik gastrointestinal kanama, kolit, kansızlık, kan sayımı anormallikleri ve bu arada akyuvar yöntemi farklılıkları, lö-kopenive trombositopeni, kaşıntı, ten döküntüsü, fotosensitizasyon,sersemlik hissi, baş sızısı, baş dönmesi, kulak çınlaması, göz kararması,ödem, kan tazyikinin yükselmesi, palpitasyon, tende kızarma, böbrek işlevi parametrelerinde anormallikler, serum kreatinin ve/veya üre seviyelerinin yükselmesi gibi advers tesirler bildirilmiştir.

İlaç Etkileşimleri:

 Salisilatlar dahil olmak üzere yüksek doz nonsteroid antienflamatuar ilaçların beraber verilmesi,gastrointestinal ülserasyon ve kanama tehlikesini artırabilir. Oralantikoagülanlar, tiklopidin, sistemik olarak verilen heparin vetrombolitiklerin meloksikamla beraber kullanımı kanama tehlikesinde çoğalışa neden olur. Meloksikam, metotreksatın hematolojik toksisitesi artırabilir. Nonsteroid antienflamatuar ilaçların uterus içi doğum hakimiyet temkinlerinin faalliğini eksilttiği bildirilmiştir.Meloksikam ve diüretik kullanmakta olan hastalarda dehidrasyondan kaçınılmalıdır. Kolestiramin, gastrointestinal kanaldaki meloksikam bağlayarak bu ilacın bedenden daha acele atılmasına neden olur.Oral antidiyabetiklerle etkileşim ihtimali de gözden uzak tutulmamalıdır.

Doz Teklifi:

 Romatoid artritte günde 15 mg, terapötik cevaba göre bu doz günde 7.5 mg’ye indirilebilir. Osteoartritte günde 7.5mg, gerektiğinde bu doz günde 15 mg’ye yükseltilebilir. Advers tepkin tehlikeyi yüksek olan hastalarda rehabilitasyona günde 7.5 mg ile başlanmalı.Ağır böbrek yetmezliği olan diyaliz hastalarında günlük doz 7.5mg’yi aşmamalıdır. Önerilen maksimum doz 15 mg’dir. Tabletler yemeklerde,suyla veya başka bir akışkanla yutulmalıdır.

İçeriği Oyla

Yorum yapın