Anasayfa » Genel » Genç Osman

Genç Osman

Genç Osman Biyografisi

Osmanlı padişahlarının on altıncısı olan Genç Osman, amcası I. Mustafa‘dan sonra çıktığı Osmanlı tahtında 4 sene kadar kısa bir vakit kalmış, yapmayı düşündüğü ıslah hareketlerinin devlet erkanının aleyhine olması tahttan indirilmesine neden olmuştur.
II. Osman, 3 Kasım 1604‘te istanbul’da doğdu. Babası I. Ahmet, annesi ise Mahfiruz Hatice Sultan‘dır. İyi bir eğitimle yetiştirilen şehzade Arapça, Farsça, Latince, Yunanca ve İtalyanca gibi diller öğrendi. Matematik, tarih, edebiyat gibi alanlarda dönemin âlimlerinden dersler aldı. Amcası I. Mustafa‘nın akli dengesinin bozuk olması dolayısıyla 26 Şubat 1618‘de, 14 yaşında iken Osmanlı tahtına geçti.

Genç Osman tahta çıktığı sırada Veziriazam Halil Paşa, İran Seferi’ndeydi. 26 Eylül 1618‘de imzalanan Serav Antlaşması‘yla iki devlet arasında tekerrür barış sağlandı. 1620 senesinin yazında Halil Paşanaması Adriyatik’e kadar ilerledi. İtalya’da birçok yere asker çıkardı. Manfredonia işgal edildi.

İktidarının üçüncü senesinde 1621 Nisan ’ında büyük kardeşi şehzade Mehmet ’i boğdurdu.

Uzun bir süredir devam eden Osmanlı Devleti ile Lehistan arasındaki arkadaşlık bozulmaya başlamıştı. Lehliler Boğdan’nın işlerine müdahele etmeye başlamış ve Boğdan’a ait Hotin Kalesi’ni işgal etmişlerdi. Eflak ve Erdel bölgesinde de gerginlik yaşanmaktaydı. Ayrıca Boğdan Voyvodası Gratiani, ihaneti suratından azledilince Lehistan’a sığınmıştı. Tüm bunların üzerine Genç Osman, Özi Beylerbeyi İskender Paşa ile 21 Mayıs 1621‘de Lehistan Seferi’ne çıktı. 1 Eylül 1621‘de Hotin Kalesi abluka etildi. Lehistan’nın barış istemesi üzerine 29 Eylül 1621‘de Hotin Antlaşması yapıldı. Ocak 1622 ’de İstanbul ’a geri döndü. Antlaşmaya göre Lehler ve Osmanlılar birbirlerinin hudutlarını geçmeyecek ve Lehistan, Kırım Hanlığı’na haraç verecekti.

Ancak Genç Osman, savaşta istediği başarıyı sağlayamamıştı. Orduda bazı ıslahatlar yapmaya karar verdi. Kapıkulu ocaklarını kaldırarak, yerine Anadolu, Suriye ve Mısır Türklerinden oluşan, yalnızca askerlikle uğraşan, itaatkâr bir ordu kurma gayesindeydi. Yeni tertip etmeler için sayım yapılınca ücret defterlerinde kişi rakamının az olduğu ortaya çıktı. Genç Osman, aşırıdan para ödemeyi kesince bu paradan faydalananlar Genç Osman’a karşı cephe aldılar. Saray, Harem ve İlmiye teşkilatlarını yeniden düzenlenmesini istese de etrafındaki devlet adamlarından destek alamıyordu.

Genç Osman Anadolu’ya bizzat giderek asker toplamak ve Dürzi Maanoğlu Fahrettin‘nin Anadolu’da başlattığı isyanı durdurmak istiyordu. Ancak devlet adamları bu isteğini uygun bulmamışlardı. Bunun üzerine başladı. Hac rotayı üzerindeki yerlerden geçerek emeline erişmek gayesindeydi. Padişahın hacca gitmek istemesini bahane eden Yeniçeriler, isyan başlattı. Başkaldırıyı büyümeye başladı ve Yeniçeriler bazı devlet adamlarının idamını istediler. Yeniçerileri ve Sipahileri ikna etmeye çalışan Genç Osman başarısız oldu. Bu başarısızlığın bedelini tahttan indirilerek ödedi. Genç Osman Yedikule zindanlarına götürülerek 20 Mayıs 1622‘de idam edildi. Sultan Ahmet Camii’nde I. Ahmet türbesine defnedildi.

Osmanlı milleti Genç Osman’ı seviyordu. Vefatı Anadolu’da isyan başlamasına neden oldu. Yapacağı ıslahatlarla Osmanlı ordusunu yenileyip kumpasa sokması saraydan bazı devlet adamlarının işine gelmediği için tecrübesizliğinden faydalanıldı.

Genç Osman iyi bir binici ve silah ve harp mevzularında uzman bir padişahtı. Din ve ilim mevzularında kendini geliştirmişti. “Farisi” mahlasıyla yazdığı şiirleri bulunmaktadır.

Fatih Sultan Mehmed devrine kadar yapıldığı gibi saray dışından, Şeyhülislam Es ’ad Efendinin ve Pertev Paşa ’nın kızları ile evlendi. Yavuz Sultan Selim devrinden itibaren padişah saray dışından evlenmediği için bu tavır önemli bir değişiklik oldu.

Eşleri ve Çocukları:
Ayşe Hatun – Şehzade Ömer’in annesi.
Akile Hatun – Şehzade Mustafa ve Zeynep Sultan’ın annesi.

İçeriği Oyla

Yorum yapın