Anasayfa » İlaç Rehberi » Hernovir

Hernovir

Hivid nedir ne için kullanılır, Hivid nasıl kullanılır, Hivid ’in saklanması, Hivid ’i kullanmadan evvel dikkat edilmesi gerekenler, Hivid’in muhtemel yan tesirler nelerdir.

Lak Tablet

Zalsitabin

Ambalaj:

 0.375 mgx100 Tablet

: 0.750 mgx100 Tablet.

Endikasyon:

 Zidovudin Rehabilitasyonunu tolere edemeyen veya zidovudin rehabilitasyonu ile netice alınamayan ilerlemiş HIV enfeksiyonlu yetişkin hastaların zidovudin rehabilitasyonuna seçenek olarak zalsitabin monoterapisi endikedir.İlerlemiş HIV enfeksiyonu olan yetişkin hastaların rehabilitasyonunda, zidovudin kombinasyon halinde zalsitabin rehabilitasyonu endikedir.

Kontrendikasyon:

 Duyarlı Bireylerde kontrendikedir.

Uyarılar:

 Hastalara zalsitabin HIV enfeksiyonu iyileştirici bir casus olmadığı, ilerlemiş HIV enfeksiyonuna bağlı,fırsatçı enfeksiyonlar dahil, hastalıkların gö-rülmeğe devam edebileceğive zalsitabinin bu hastalıkların insidansını ya da frekansını eksilttiğin gösterilmediği belirtilmelidir.Hastalara, zalsitabin veya öbür antiretroviral ilaçların HIV’in transmisyonunu önlemekiçin uygulanan usullere devam etme gereğini ortadan kaldırmadığı söylenmelidir. Hamile kalabilecek yaşlardaki bayanlar, zalsitabin kullanırken hamilelik önleyici usuller kullanılmalıdır. Böbrek işlevi çok bozuk olan hastalarda zalsitabin dozu eksiltilmelidir. Evvelden Mevcut karaciğer hastalığı olan hastalar veya geçmişlerinde içki kullanmış olan hastalarda zalsitabin kullanımı hepatik işlev bozukluğunun şiddetlenmesi ne neden olabilir. Bu gibi hastalarda gerekirse doz eksiltilmeli ya da ilaç kesilmelidir. Zalsitabin en ehemmiyetli muayenehane toksisitesi periferik nöropatidir. Nö-ropati, narkotik analjezikgerektirecek kadar şiddetli sızıya neden olabilir ve özellikle zalsitabin rehabilitasyonu hemen kesilmediği takdirde potansiyel olarak irreversibl nedir.

Yan Tesirleri:

 Zalsitabin En ehemmiyetli yan tesiri periferik nöropatidir. Sık olarak oral ülser,mide bulantısı, disfaji, anoreksi, diyare, karın sızısı, kusma,konstipasyon, tende kızarıklık, kaşıntı, terleme, baş sızısı,baş dönmesi, miyalji, artralji, kilo kaybı, bitkinlik, ateş, rigor,gö-ğüs sızısı, farenjit gö-rülebilir.

İlaç Etkileşimleri:

 Zalsitabin Periferik nöropatiye neden olabilecek ilaçlarla beraber kullanımından sakınılmalıdır. Özellikle kloramfenikol, cisplatin, dapson, disülfiram,etionamid, glutetimid, altın, hidralazin, iyodokinol, izoniazid,metronidazol, nitrofurantoin, fenitoin, ribavirin ve vinkristin birlikte kullanımı önerilmez. Zalsitabin didanosine beraber kullanılması önerilmez. Amfoterisin, fox kamet ve aminoglikozit gibi ilaçlar, zalsitabin renal klirensine müdahale ederek ve sistemik tehlikeyi artırarak periferik nöropati ve zalcitabine bağlı öbür toksisitelerin tehlikesini artırabilir.

Doz Teklifi:

 Monoterapi: İlerlemiş HIV enfeksiyonu olan yetişkin hastalarda Hivid’in önerilen monoterapi oral dozu 8 saatte bir 0.750 mg’dir toplam günlük doz 2.25 mg. Orta veya şiddetli periferik nöropati işaret ve semptomları geliştiren hastalarda,özellikle bu semptomlar bilateral ise ve 72 saatten fazla sürerse Hivid’e ara verilmelidir. Ancak, periferik nöropatiye bağlı tam belirtiler, “hafif” semptomlar haline geldikten sonra Hiv Rehabilitasyonuna tekerrür başlanmalıdır %50 dozda, başka bir deyişle her 8 saatte bir 0.375 mg’lik 1 Tablet.Kombinasyon rehabilitasyonu: Önerilen kombinasyon rehabilitasyonu,her 8 saatte bir 200 mg Retrovirzidovudin ile birlikte oral 0.750 mg’likEvid dozudur toplam günlük doz 2.25mgHv dve 600 mg Retrovir.

 

İçeriği Oyla

Yorum yapın