Anasayfa » İlaç Rehberi » İndamid

İndamid

İmuran nedir ne için kullanılır, İmuran nasıl kullanılır, İmuran ’in saklanması, İmuran ’i kullanmadan evvel dikkat edilmesi gerekenler, İmuran’in mümkün yan tesirler nelerdir.

Flakon

Azatioprin

Ambalaj:

 50 mgx1 flakon.

Endikasyon: 

Kortikosteroidler Ve/veya öteki immünsupresif madde ve usullerle beraber, uzuv nakli yapılan hastalarda endikedir. Azatioprin, tek başına ya dagenellikle kortikosteroidler ve/veya öteki usullerle beraber,altta sayılan hastalıkları olan hastaların bir kısmında, kortikosteroid rehabilitasyonunun kesilmesi veya dozunun eksiltilmesi dahil muhtelif muayenehane faydalar göstermiştir: Ciddi romatoid artrit, sistemik lupus eritematozus, dermatomiyosit/polimiyozit, otoimmün kronik faal hepatit, pemfigus vulgaris, poliarteritis, otoimmün hemolitik kansızlık, kronik refrakter idiyopatik trombositopenik purpura.

Kontrendikasyon: 

Azatioprin Karşı fazla duyarlı oldukları öğrenilen lerde kontrendikedir. Hastada 6-mercaptopurine 6-MP karşı fazla duyarlılık varsa, azatioprin karşı da mümkün fazla duyarlılık bulunabilir. Hamile olduğu bilinenlerdeazatioprin rehabilitasyonuna başlanmamalıdır.

Uyarılar: 

Azatioprin, rehabilitasyon sırasında hastada görülebilecek toksik tesirler gerektiği gibi izlenebilecek kullanılmalıdır.Karaciğer işlev bozukluklarının rehabilitasyonunda kullanılan sürekdozu önerilen dozların alt sınırındadır.Rehabilitasyon gören annelerin sütünde azatioprin ve/veya metabolitleri görülmemiştir. Ancak hastalar,azatioprin hamilelik ve emzirme yarıyıllarında olası tehlikeler mevzusunda uyarılmalıdır.

Yan Tesirleri:

 Genel halsizlik,baş dönmesi, kusma, ateş, titreme, adale sızıları, artralji, karaciğer işlev bozukluğu, kolestatik sarılık, pankreatit, kardiyak aritmiler ve hipotansiyon görülebilir. Alopesi, immünsupresyona devamedil-mesine karşın olguların %80’inden aşırısında geri dönüşümlüdür.

İlaç Etkileşimleri:

 Allopurinol,oksipurinol ve tioprinol, 6-merkaptopurin veya azatioprinle beraber verildiğinde 6-MP ve azatioprin dozunun orijinal dozunun dörttebirine indirilmesi gerekir. Azatioprin, süksinilkolin gibi depolarizan ilaçların oluşturduğu nöromüsküler blokajı artırabilir ve tübokürarin gibi nondepolarizan ilaçların oluşturduğu blokajı azaltabilir.Azatioprin, öteki kemik iliği baskılayıcı ilaçlar uygulanan yada kısa müddet evvel uygulanmış olan hastalarda dikkatle kullanılmasıgerekir.

Doz Teklifi:

 Imuran Enjeksiyon, yalnızca oral yol pratik olmadığı zaman kullanılmalı oral uygulama muhtemel olur olmaz kesilmelidir. Transplantasyonda Erişkinler ve çocuklar için doz, uygulanan immünsupresif rejime bağlı olarak, genelde, oral veya İV yoldan 5 mg/kilogram/gün’e kadar yükleme dozları verilmektedir. İdame dozu, oral yoldan veya muhtemel olmadığı zaman İV yoldan 1-4 mg/kilogram/gün arasındadır. Öteki olgularda erişkinler ve çocuklar için doz genelde, başlangıç dozu seyrek 3 mg/kilogram/gün’yaşar, muayenehane yanıta ki, haftalar ya da aylarca görülmeyebilir ve hematolojik intoleransa bağlı olarak eksiltilmelidir. Üç ay içinde bir iyileşme görülmezse rehabilitasyonun kesilmesi değerlendirilmelidir.Hastanın cevabına bağlı olarak gereken sürek dozu 1 mg/kilogram/gün’den az veya 3 mg/kilogram/gün’e kadar değişebilir.

İçeriği Oyla

Yorum yapın