Anasayfa » İlaç Rehberi » Novadral

Novadral

Novade nedir ne için kullanılır, Novade nasıl kullanılır, Novade ’in saklanması, Novade ’i kullanmadan evvel dikkat edilmesi gerekenler, Novade’in mümkün yan etkiler nelerdir.

Tablet

Repaglinid

Ambalaj:

 0.5 mgx90 tablet

: : 1 mgx90 tablet

: : 2 mg 90 tablet.

Endikasyon:

 Hiperglisemi Diyet, kilo kaybı veya egzersizle yeterli oranda hakimiyet altına alınamayan,insüline bağımlı olmayan NIDDM Tip II diyabet hastalarında endikedir. Tek Başına metforminle yeterince hakimiyet altına alınamayan hastalarda, metformin ile kombine olarak kullanılabilir.

Kontrendikasyon:

 Repaglinide Karşı fazla duyarlı olduğu bilinen hastalarda kullanılmamalıdır. c peptid negatif Tip I insüline bağımlı diyabet, diyabetik ketoasidoz, gebelik ve emzirme yarıyıli, ciddi karaciğer yetersizliği ve 12 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır.

Uyarılar:

 Diyet, kilo kaybı ve egzersiz gibi temkinlerle hakimiyet altına alınamayan hipogliseminin tedavisinde kullanılmalıdır. Herhangi biroral antidiyabetik ile glisemik kumpasi hakimiyet altına alınmış hastalarda ateş,travma, stres, enfeksiyon veya cerrahi gibi etmenlerle glisemik hakimiyet bozulabilir. Bu gibi vaziyetlerde repaglinid tedavisinin kesilip, geçici bir zaman insülin tedavisi ile sürdürülmesi önerilebilir. İlacın alınmasından sonraki 1-3 saat içinde hipoglisemi riski daha fazla olduğundan, oral kullanımı izleyen birkaç saat vasıta ve makine kullanımı önerilmemektedir.

Yan Etkileri:

 Baş Sızısı, hipoglisemi, üst solunum yolu enfeksiyonu, hastaların %10’undan aşırısını görülmüştür. Göğüs sızısı, bulantı, pirozis, kusma, kabızlık,diyare, diş sızısı, idrar yolu enfeksiyonu, artralji, sırt sızısı, parestezi,sinüzit, rinit, bronşit, alerji, hastaların %1 ile 10’unda görülmüştür. İzole Olgularda, görme bozuklukları veya karaciğer enzimlerinde çoğalma görülebilir.

İlaç Etkileşimleri:

 Diğer Antidiyabetik ilaçlar, MAO inhibitörleri, selektif olmayan beta bloker ilaçlar,ACE inhibitörleri, salisilatlar, nonsteroid antienflamatuar ilaçlar, içki veanabolizan steroidler hipoglisemik etkiyi artırabilirler. Oral kontraseptifler,tiazid grubu diüretikler, kortikosteroidler, tiroid hormonları, danazol ve sempatomimetik ilaçlar hipoglisemik etkiyi azaltabilir. İçki ile repaglinid birlikte kullanımından kaçınılmalıdır.

Doz Önerisi:

 Yeterince akışkan ile birlikte, ağız yoluyla ve yemeklerden 15-30 dakika evvel veya yemekle birlikte tam olarak alınması önerilir.Günde 2, 3 veya 4 defa kullanılabilir.Kullanıldıktan sonra yemek yenmesi gerekir. Başlangıç tedavi dozu değişebilmektedir. Daha evvel antidiyabetik tedavi görmemiş veya hemoglobin A1CHbA1C seviyei 8 mg/dL altında olan hastalarda, önerilen başlangıç tedavi dozu 0.5 mg lık tek tablettir. Daha evvel antidiyabetik tedavi almış veya HbA1C seviyei 8 mg/dL üstünde olan hastalarda, tedaviye başlangıç dozu 1 veya 2 mg’liktek tablettir. Sürek dozu 0.5 ile 4 mg arasında değişebilmektedir. Önerilen Günlük maksimum toplam doz 16 mg’dir.

İçeriği Oyla

Yorum yapın