Anasayfa » Genel » Rüyada ağaç görmek ne anlama gelir? Ağaç görmenin İslami rüya tabiri

Rüyada ağaç görmek ne anlama gelir? Ağaç görmenin İslami rüya tabiri

Rüyada ağaç görmek ne anlama gelir? Rüyada meyve değilde yalnız kokusu olan ağacı rüyada görmek, portakal, limon ve ağaç kavunu gibi hem meyvesi yenen hemde koklanan ağaçları görmek, tanınmayan bir ağaç görmek, rüyada üzerinde meyveleri olan bir ağaç görmek, kendi oturduğu halde hiçbir zahmete girmeden ağaçlardan meyve ve yaprak topladığı görmek, rüyasında uzun ve görkemli bir ağacın üstüne çıktığını görmek, bir yere çıktığını görmek, ağacın yaprak yaprak açıldığını görmek,yapraklarını döken ağaçları görmek, ağaçların üzerinde yattığını görmek, sayıları bilinen ağaçları görmek, bir ağaç altında oturduğunu görmek,  Cenabı Hakkı zikreden kimselerle beraber ağaç olduğunu görmek, dağda, yamaçta, dere kenarında, görülen ağaçlar, ağaçların kurumuş olduğuu görmek, tabirleride haberimizde yer almaktadır. Ağaç görmenin İslami rüya tabirini sizler için araştırdık. Detaylar haberimizde…

Rüyada ağaç görmek ne anlama gelir? Ağaç görmenin İslami rüya tabiri

İŞTE AĞAÇ GÖRMENİN İSLAMİ RÜYA TABİRİ…

Dünyada insanlar türlü türlü olduğu gibi, ağaçlar da çeşit çeşittir. Kimi gül ağacı, kimi diken, kimi meyve, kimi bir başka şeydir. Ağacın cinsine göre rüyalar da değişik manalar taşırlar.. Meyve değil de yalnız kokusu olan ağacı rüyada görmek, iyilik sahiplerine, amelsiz ilme, hiçbir şey yapmaksızın çok söz etmeye delâlet eder. Portakal, limon ve ağaç kavunu gibi hem meyvesi yenen hem e koklanan ağaçları görmek, iç ve dış iyiliğine, ilim ve irfana, gü zel amele işarettir Ağaçlar, kadınlara ve ahlâkı değişik çeşitl erkeklere de delâlet eder. Rüyada tanınmayan bir ağaç görmek, endişe, siddet ve bağırmaya işarettir. Ruyada uzerlerinde meyveleri olan ağaçları görmek eline mal geçmeğe, ağaçların yapraklarından koparıp toplamak, yine mal ve servete delâlet eder. Kendi oturduğu halde hiçbir zahmete girmeden ağaçlardan meyve ve yaprak topladığını görmek, bol ve geniş rızka delâlet eder. Rüyasında uzun ve görkemli bir ağacın üstüne çıktığinı gören kişi büyük bir zata intisab eder, onun ilim ve irfan nurundan fay- dalanır. Bekâr ise evleneceğine işarettir İbn-i Sirin hazretleri demiştir ki Ağacın dalları kardeşlere, evlâda ve akrabaya işarettir. Bir ağacın dallarının yeşillenip çoğaldığını görmek, akraba ve dostun çoğalacağına alâmetti Rüyada bir yere ağaç diktiğini görmek, şerefe, yüksek mertebelere ve büyük kişilerle dostluğa delâlet eder. Ağacın yaprak yaprak açıldığını görmek, uzun ve bereketli ömre, rızkın devamına, zenginliğe ve dinde sebat etmeye delalet eder. Rüyada yapraklarını döken ağaçları görmek ise, tam bunun zıddı. Ağaçların üzerinde yattığını görmek, çok çocuk ile tâbir olunur. Yine ağaç üzerinde bulunduğunu görmek, çekindiği ve korktuğu şeyden kurtulmaya delâlet eder. Sayıları bilinen ağaçları görmek, helâlinden rızık isteyen adamlara işarettir. Bazı kimselerle bir ağaç altında oturduğunu görmek, rüya sahibinin temiz itikadına, kitap ve sünnete ittibadan dolayı yüce A lah’ın ondan razı olmasına delâlet eder. Bu rüyayı kâfir görse, hidayete erer, müslüman olur. Asi bir adamın böyle bir rüya görmesi, tevbeye işarettir. Cenâb-ı Hakk’ı zikreden kimselerle beraber ağaç altında olduğunu görmek, kıyamet günü gölgeleneceği Tüba ağacına delâlet eder. Dağda, yamaçta, dere kenarında görülen ağaçlar, güzel amellere, umulmadık yerden gelecek rizka delâlet eder. Ağaç görmek birçok veçhile tabir olunur ;

a) Dükkanlara,

b) Berekete,

c) Hizmetçilere,

d) Bol ve geniş rizka..

Bazı kere de ağaç görmek, dinde ihlâsa ve salâha delálet eder. Rüyada ağaçları kurumuş görmek, ümid edilen şeyde zarar neşvunemâ halinde görmek, sevinç zevk ve safaya delâlet eder.

Hurma Ağacı: Rüyada hurma ağaçlarının meyvesine yetişti- ğini görmek, birtakım adamlardan mal isabet edeceğine delâlet eder..

Ceviz: Ceviz ağacının meyvesini görmek, meşakkat ve zahmetle elde edilecek mala işarettir. Rüyada üzüm ağacının dalını kestiğini görmek , şeref ve izzete ermeye alâmettir.

 Hurma: Rüyada hurma ağacı görmek, alim bir kişiye veya çocuğa âlamettir. Ağacı kestiğini görmek ise o çocuğun ölümüne delalet eder. Rüyada birçok hurma ağaçlarına mâlik olduğunu görme hurma ağaçlarının adedince insanlara hâkim ve âmir tabir olunur. Bu rüyayı gören tüccar veya esnaf ise ticare zancı kat kat artar. Kuru hurma ağacı işarettir. Yine Hurma ağacı şu veçhile de tâbir olunur ;

a) Hayırlı bir zevce,

b) Ev ve yer,

c) Geniş mülk,

d) Mal ve evlat,

e) Alim olmak..

 * ELMA AĞACI: Rüyada elma ağacı görmek, hayra delálet eder. Himmetli kişilere göre de nisbetli olarak kabul edilir.

Şeftali: Şeftali ağacı, zengin, mert, yiğit ve çok mal biriktiren adama delâlet eder.

Üzüm: Üzüm ağacı görmek, şen, tath, hoş, izzetli ve saltanat sahibi birine işarettir. Muz ağacı görmek, din ve dünyalık sahibi adama delálet eder. Zeytin ağacı aldığını görmek de hayrın ta kendisidir. Çünkü zeytin mübarek bir ağaçtır. Böyle bir rüya gören, hayra, berekete, menfaate, çok nimete erişir.

 Rüyada yapraklarını döken ağaçları görmek ise, tam bunun zıddı. Ağaçların üzerinde yattığını görmek, çok çocuk ile tâbir olunur. Yine ağaç üzerinde bulunduğunu görmek, çekindiği ve korktuğu şeyden kurtulmaya delâlet eder. Sayıları bilinen ağaçları görmek, helâlinden rızık isteyen adamlara işarettir. Bazı kimselerle bir ağaç altında oturduğunu görmek, rüya sahibinin temiz itikadına, kitap ve sünnete ittibadan dolayı yüce A lah’ın ondan razı olmasına delâlet eder. Bu rüyayı kâfir görse, hidayete erer, müslüman olur. Asi bir adamın böyle bir rüya görmesi, tevbeye işarettir. Cenâb-ı Hakk’ı zikreden kimselerle beraber ağaç altında olduğunu görmek, kıyamet günü gölgeleneceği Tüba ağacına delâlet eder. Dağda, yamaçta, dere kenarında görülen ağaçlar, güzel amel- lere, umulmadık yerden gelecek rizka delâlet eder. Ağaç görmek birçok veçhile tabir olunur:

a) Dükkanlara,

b) Berekete,

c) Hizmetçilere,

d) Bol ve geniş rızka yorulur.

 

 

 

 

 

İçeriği Oyla

Yorum yapın