Anasayfa » İlaç Rehberi » Sefaktil

Sefaktil

Sefaktil nedir ne için kullanılır, Sefaktil nasıl kullanılır, Sefaktil ’in saklanması, Sefaktil ’i kullanmadan evvel dikkat edilmesi gerekenler, Sefaktil’in muhtemel yan tesirler nelerdir.

Film Tablet

Sefuroksim aksetil

Ambalaj:

 250 mg x 10 ve 20 Tablet

: : 500mgx10 ve 20 Tablet.

Endikasyon:

 Akut ve kronik bronşit,enfekte bronşektazi, bakteriyel pnömoni, akciğer absesi, operasyon sonrası gö-ğüs enfeksiyonları gibi solunum sistemi enfeksiyonları;otitis media, sinüzit, tonsillit, farenjit gibi KBB enfeksiyonları;akut ve kronik piyelonefrit, sistit, asemptomatik bakteriüri gibi üriner sistem enfeksiyonları; selülit, erizipel, peritonit, yara enfeksiyonları gibi ten ve yumuşak doku enfeksiyonları; osteomyelit,septik artrit gibi kemik ve eklem enfeksiyonları; pelvik enflamatuvar hastalıklar gibi doğum ve jinekolojik enfeksiyonlar; septisemi ve menenjit, peritonit dahil öbür enfeksiyonlar ve özellikle penisilinkullanımının uygun olmadığı gonore enfeksiyonlarının rehabilitasyonunda endikedir. Abdominal, pelvik, ortopedik, kardiyopulmoner, özofajiyal ve vasküler operasyonlarda, enfeksiyonlardan ileri gelen tehlike çoğalışı olduğunda profilaktik olarak kullanılır.

Kontrendikasyon:

 Sefalosporinlerve sefuroksime fazla duyarlığı olduğu öğrenilenlerde kontrendikedir.

Uyarılar:

 Rehabilitasyona başlamadan evvel hastanın penisilinlere,sefalosporinlere veya öbür ilaçlara alerjisinin olup olmadığı incelenmelidir. Aynı anda furosemid gibi güçlü diüretikleriveya aminoglikozidleri alan hastalara, yüksek dozda sefalosporinantibiyotikleri, bu kombinasyonlarla böbrek yetmezliği bildirildiğinden dikkatle verilmelidir. Gebelik müddetince salt gerekmedikçe kullanılmamalıdır. Sefuroksim anne sütüne geçtiğinden, emzirenannelerde bu vaziyet göz önüne alınmalıdır.

Yan Tesirleri:

 Diyare,bulantı, kusma gibi gastrointestinal rahatsızlıklar görülmüştür.Seyrek psödomembranöz kolit görüldüğü rapor edilmiştir. Seyrek Olarak baş sızısı görülmüştür. Seyrek erythema multiforme, Stevens Johnson Belirtiyi, toksik epidermal nekroliz ekzantematik nekrolizve seyrek ten döküntüleri, ürtiker, kaşıntı, ilaca bağlı ateş,serum hastalığını kapsayan fazla duyarlılık bulguları ve çok seyrek anafilaksi bildirilmiştir.

Doz Teklifi:

 Sefaktil Tablet tercihen tok karnına alınmalıdır. Şayet bir dozun alınması unutulursa, bir sonraki doz olası olan en kısa müddette alınmalı ve sonra rehabilitasyon daha öncekinden olduğu gibi sürdürülmelidir.Erişkinler ve 12 yaşın üzerindeki çocuklar: Üst solunum yolu enfeksiyonları Örn: Farenjit, tonsillit,sinüzit: 10 gşan vakitle gşanda 2 kere 250 mg. Hafif ve orta şiddetteki alt solunum yolları enfeksiyonları Kronik bronşitin akut bakteriyel tutuşmaları ve akut bronşite bağlı sekonder bakteriyel enfeksiyonlar: 10 gşan vakitle gşanda 2 kere 250 mg veya 500 mg. Karmaşık olmayan üriner sistem enfeksiyonları: 5-10 gşan vakitle gşanda 2 kere 125 mg veya 250 mg. Karmaşık olmayan ten ve yumuşak doku enfeksiyonları: 10 gşan vakitle gşanda 2 kere 250 mg veya 500 mg. Erken Lyme Hastalığı: 20 gşan vakitle gşanda 2 kere 500 mg. Karmaşık olmayan gonore de: 1 g’lık tek doz.Pediatrik kullanım: 3 aylıktan minik çocuklarda sefuroksim kullanımıyla ilgili tabir yoktur. 3 ay 12 yaş arası çocuklarda akut bakteriyel çene altı sinüziti için Sefuroksimin güvenlik ve aktifliği ispatlanmıştır. Tablet yutabilen çocuklarda: Farenjit/Tonsilit: 125 mg, gşanda 2 kere, 10 gşan. Akut otitis media: 250 mg, gşanda 2 kere, 10 gşan. Akut bakteriyel çene altı sinüziti: 250 mg,gşanda 2 kere, 10 gşan.

İçeriği Oyla

Yorum yapın