Anasayfa » İlaç Rehberi » Sekrol

Sekrol

Sefuroks nedir ne için kullanılır, Sefuroks nasıl kullanılır, Sefuroks ’in saklanması, Sefuroks ’i kullanmadan evvel dikkat edilmesi gerekenler, Sefuroks’in mümkün yan tesirler nelerdir.

Film Tablet

Sefuroksim aksetil

Ambalaj:

 125 mg x 10 tablet

: : 250 mgx10 tablet

: : 500mgx10 tablet.

Endikasyon:

 Akut ve kronik bronşit, enfektebronşiyektazi, bakteriyel pnömoni, akciğer çıbanı, operasyon sonrası göz-güs enfeksiyonları gibi solunum sistemi enfeksiyonları; otitis media, sinüzit, tonsillit, farenjit gibi KBB enfeksiyonları; akut ve kronik piyelonefrit, sistit, asemptomatik bakteriüri gibi üriner sistem enfeksiyonları; selülit, erizipel, peritonit, yara enfeksiyonları gibi ten ve yumuşak doku enfeksiyonları; osteomyelit, septik artrit gibi kemik ve eklem enfeksiyonları; pelvik enflamatuvar hastalıklar gibi doğum ve jinekolojik enfeksiyonlar; septisemi ve menenjit, peritonit dahil değişik enfeksiyonlar ve özellikle penisilinkullanımının uygun olmadığı gonore enfeksiyonlarının tedavisindeendikedir. Abdominal, pelvik, ortopedik, kardiyopulmoner, özofajiyal ve vasküler operasyonlarda, enfeksiyonlardan ileri gelen tehlike çoğalışı olduğunda profilaktik olarak kullanılır.

Kontrendikasyon:

 Sefalosporinlerve sefuroksime fazla duyarlığı olduğu öğrenilenlerde kontrendikedir.

Uyarılar:

 Rehabilitasyona başlamadan evvel hastanın penisilinlere,sefalosporinlere veya değişik ilaçlara alerjisinin olup olmadığı incelenmelidir. Aynı anda furosemid gibi güçlü diüretikleriveya aminoglikozidleri alan hastalara, yüksek dozda sefalosporinantibiyotikleri, bu kombinasyonlarla böbrek yetmezliği bildirildiğinden dikkatle verilmelidir. Gebelik zamanınca salt gerekmedikçe kullanılmamalıdır. Sefuroksim anne sütüne geçtiğinden, emzirenannelerde bu gidişat göz önüne alınmalıdır.

Yan Tesirleri:

 Diyare,bulantı, kusma gibi gastrointestinal rahatsızlıklar görülmüştür.Seyrek psödomembranöz kolit görüldüğü rapor edilmiştir. Seyrek Olarak baş sızısı görülmüştür. Seyrek erythema multiforme, Stevens Johnsonsendromu, toksik epidermal nekroliz ekzantematik nekrolizve seyrek ten döküntüleri, ürtiker, kaşıntı, ilaca bağlı ateş,serum hastalığını kapsayan fazla duyarlılık bulguları ve çok seyrek anafilaksi bildirilmiştir.

Doz Teklifi:

 Yetişkinler: Enfeksiyonların çoğunda gnamda iki kez 250 mg yeterlidir. Hafif ve orta şiddetteki bronşit alt solunum yolu enfeksiyonlarında gnamda iki kez 250 mg verilmelidir. Daha ağır alt solunum yolu enfeksiyonlarında ya da pnömoni şüphesi varsa, gnamda iki kez 500 mg kullanılmalıdır. İdrar yolu enfeksiyonlarında gnamda iki kez 125 mg genellikle yeterlidir. Piyelonefrit Gnamda 2 kez 250 mg önerilir. Karmaşıklıksız gonorenin rehabilitasyonunda tek doz olarak 1 g önerilir. Yetişkin ve 12 yaşından büyük çocuklardaki Lyme hastalığında,20 gşan süresince gnamda iki kez 500 mg önerilir.Çocuklar: Olağanda gnamda iki kere 125 mg ya da gnamda iki kez 10 mg/kg olmak üzere gnamda en fazla 250 mg’dir. Otitis media için, iki yaşından ufak çocuklarda sıradan doz gnamda en fazla 250 mg olmak üzere, gnamda iki kez 125 mg ya da gnamda iki kez 10 mg/kg’dir. İki yaşından büyük çocuklarda gnamda en fazla 500 mg olmak üzere gnamda iki kez 250 mg ya da 15 mg/kg’dir. Üç ayın altındaki çocuklarda sefuroksim aksetilin kullanımı ile ilgili tabir yoktur. Tabletler Kırılmamalıdır. Bu sebeple, ufak çocuklarda süspansiyon formunun kullanılması uygundur. Genel olarak rehabilitasyon süresi 7 5-10 gşandır. Optimum emilim için tabletler yemeklerden sonra alınmalıdır. Böbrek yetmezliği olanlarda ya da diyaliz uygulanan hastalarda veya yaşlı hastalarda, gnamda en fazla 1 gram kullanılıyorsa, özel bir doz ayarlamasına gerek yoktur.

İçeriği Oyla

Yorum yapın