Anasayfa » İlaç Rehberi » Sefuroks

Sefuroks

Sefamax nedir ne için kullanılır, Sefamax nasıl kullanılır, Sefamax ’in saklanması, Sefamax ’i kullanmadan evvel dikkat edilmesi gerekenler, Sefamax’in mümkün yan tesirler nelerdir.

Flakon IM

Sefazolin

Ambalaj:

 250 mgx1 flakon ve 2 mL’lik ‰5’lik lidokain ampül

: : 500 mg 1 flakon ve 2 mL’lik ‰5’lik lidokain ampül

: : 1 gx1 flakon ve 4 mL’lik ‰5’lik lidokain ampül.

Endikasyon:

 Duyarlı bakterilerin faktör olduğu akut ve subakut bronşit, bronşektazi, bronkopnömoni, pnömoni,akciğerin cerahatlı hastalıkları akciğer absesi, piyotoraks,prezi, kronik solunum yolu hastalıklarına bağlı sekonder enfeksiyonlar,farenjit, larenjit, tonsillit, kolanjit, kolesistit, peritonit,lenfanjit, lenfadenit, septisemi, subakut bakterielli endokardit,pyelonefriitti pelit, sistit, üretrit, osteomyelit, artrit, folikülit,panaris, fronkül, fronküloz, antraks, erizipel, abse, ülser, flegmon,ameliyat sonrası yara enfeksiyonları, yanıklar, dekübitis, bartolinitbartolin absesi, servisit, endometrit, parametrit, pelviperitonit,doğum sonrası enfeksiyonları, mastit, orta kulak cerahati, sinüzit,parotit, kulak ve burun fronkülü, arpacık, panoftalmi gibi enfeksiyonların rehabilitasyonunda endikedir.

Kontrendikasyon:

 Sefalosporin Grubu antibiyotiklere karşı fazla duyarlılığı olduğu öğrenilenler kontrendikedir.

Uyarılar:

 Sefalosporin, penisilin ya da değişik ilaçlara karşı alerjisi olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. Böbrek İşlev bozukluğu olan hastalarda sefazolin dozu eksiltilerek verilmelidir. Gebelikte tıbbi gereklilik olmadıkça kullanılmamalıdır.Emziren annelere uygulanması halinde dikkatli olunmalıdır.

Yan Tesirleri:

 Diyare,oral kandidiyazis, bulantı, kusma, karın sızıları, anoreksi, psödomembranöz kolit semptomları görülebilir. Bulantı ve kusma seyrek bildirilmiştir.Anafilaksi, eozinofili, kaşıntı, ilaç ateşi, cilt döküntüsü, nötropeni,lökopeni, trombositopeni görülebilir. Renal ve hepatik yetmezliğe bağlı olmaksızın SGOT, SGPT, BUN ve alkalen fosfataz seviyelerinde geçici çoğalışlar bildirilmiştir.

İlaç Etkileşimleri:

 Probenesid Sefalosporin Lerle beraber kullanıldığında, bunların tesirlerini daha uzun zaman devam etmesine yol açar.

Doz Teklifi:

 Yetişkin Dozları: Pnömokoksik pnömoni: 500 mg, 12 saatte bir, Gram Pozitif kokların oluşturduğu hafif enfeksiyonlar: 250-500 mg,8 saatte bir. Akut üriner sistem enfeksiyonları: 1 g, 12 saatte bir. Orta Şiddetli enfeksiyonlar: 500 mg 1 g, 6–8 saatte bir. Hayatı tehdit eden enfeksiyonlar örn: endokardit, sepsis: 1-1.5 g, 6 saatte bir.Perioperatif profilaktik kullanım: Kontaminasyon ya da kontaminasyon tehlikeyi bulunan cerrahi operasyonlarda, postoperatif enfeksiyonları önlemek için, ameliyat başlamadan ½-1 saat evvel IM veya IV yoldan 1 g uygulanır. İlave olarak, uzun süreli misalin 2 saat ya da daha uzun girişimlerde, cerrahi operasyon sırasında IM veya IV yoldan 500 mg 1 g uygulanır. Operasyondan sonra ise 24 saat zamanla her 6-8 saatte bir olacak biçimde IM veya IV yoldan 500 mg 1 g uygulanır ve profilaktik rehabilitasyon sonlandırılır. Sarih kalp operasyonu ve takma takılması gibi harekâtlarda, profilaktik rehabilitasyona işlemden sonra 3-5 gnam süresince devam edilebilir.Sefamax Böbrek işlevleri bozulmuş hastalarda doz ayarlaması yapılarak uygulanmalıdır.Pediatrik Dozlar: Çocuklarda hafif ve orta şiddetli enfeksiyonlar için toplam gnamlık doz 25-50 mg/kg’dir ve gnamda 3-4 defa dağılınmış dozlar halinde verilir. Daha şiddetli enfeksiyonlarda gnamda 100 mg/kg’ye kadar çıkılabilir. Prematüre infantlarda ve neonatallerde güvenirliği delil olmadığından bu hastalarda kullanımı önerilmemektedir.

İçeriği Oyla

Yorum yapın