Anasayfa » İlaç Rehberi » Spectracef

Spectracef

Spazmotek nedir ne için kullanılır, Spazmotek nDoğru kullanılır, Spazmotek ’in saklanması, Spazmotek ’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler, Spazmotek’in muhtemel yan tesirler nelerdir.

Ampul

Hiyosin n Butilbromür

Ambalaj:

 20 mg/1 mL x 6 ampul

Endikasyon:

 Gastrointestinal Sistem spazmlarında, biliyer sistem spazm ve diskinezisi de, ürogenital sistem spazmlarında kullanılır.

Kontrendikasyon:

 Hiyosin Butilbromür Karşı fazla duyarlılık reaksiyonu gösteren bireyler, megakolon ve myasthenia gravis, kontrendikasyonları dır.

İhtarlar:

 Muhtemel antikolinerjik komplikasyon tehlikeyi nedeniyle,dar açılı glokom meyli olan hastalarda, intestinal ya da üriner obstrüksiyon ve taşiaritmi meyli olanlarda kullanılırken dikkatli olunmalıdır.Neonatlarda toksik tesirlidir. Hamilelik sırasında, özellikle hamileliğin ilk üç ayı içinde, ilaç kullanımıyla alakalı genel ihtarlar dikkate alınmalıdır. Emzirme dönemi içinde güvenirliğini gösteren çalışmalar yapılmıştır. Bununla beraber, bebek üzerinde yan tesirler bildirilmemiştir.

Yan Tesirleri:

 Kserostomi,dishidroz, taşikardi, muhtemel idrar retansiyonu ve akomodasyon bozuklukları gibi antikolinerjik yan tesirler görülebilir de bu tesirler genellikle hafiftir ve kendiliğinden geçer. Başta ten reaksiyonları olmak üzere çok seyrek olarak alerjik reaksiyonlar ve dispne görüldüğü bildirilmiştir.

İlaç Etkileşimleri:

 Trisiklik Antidepresanlar, antihistaminikler, kinidin, amantadin ve disopiramid antikolinerjik tesirlerini artırabilir. Metoklopramid gibi dopamin antagonistleri ile beraber kullanıldığında, her iki ilacın gastrointestinal kanal üzerindeki tesirleri azalır.bAdrenerjik ilaçların taşikardik tesirlerini arttırabilir.

Doz Önerisi:

 Erişkin ve 12 yaşından büyük çocuklarda: Akut spastik ağrı durumunda 20 mg lık tek bir ampul, IM, SC veya yavaş IV uygulanır.Gerekmesi halinde ve hekim nasihatiyle bu doz 1 ile 2 defa tekrarlanabilir.Günlük doz 100 mg yi aşmamalıdır. Süt çocukları ve ufak çocuklarda: Ağır Olgularda günde birkaç defa kilo başına 0.3-0.6 mg, IM, SC veya yavaş IV uygulanır. Günlük doz kilo başına 1.5 mg yi aşmamalıdır.

İçeriği Oyla

Yorum yapın