Anasayfa » İlaç Rehberi » Stafine

Stafine

Sporex nedir ne için kullanılır, Sporex nasıl kullanılır, Sporex ’in saklanması, Sporex ’i kullanmadan evvel dikkat edilmesi gerekenler, Sporex’in mümkün yan tesirler nelerdir.

Mikropellet

İtrakonazol

Ambalaj:

 100 mg x 4, 15 ve 28 kapsül.

Endikasyon:

 Dermatofitlerin,maya ve mantarların neden oldukları vulvovajinal kandidoz, pitriyazis versikolor, dermatomikoz, fungal keratit ve oral kandidoz, dermatofit/ve mayaların neden olduğu onikomikoz, sistemik aspergilloz ve kandidoz, kriptokokkozis kriptokoksik menenjit dahil, histoplazmozis,sporotrikozis, parakoksidiyoidomikoz, blastomikozis ve daha ender görülen sistemik ya da topikal mikozlarda endikedir.

Kontrendikasyon:

 İtrakonazol Fazla duyarlı olanlarda kullanılmamalıdır. Sistemik mikozlar hariç,hamile bayanlarda kontrendikedir. Bu vaziyette de, rehabilitasyondan sağlanacak fayda ile fetusta görülebilecek negatif tesirler değerlendirilmelidir.Terfenadin, astemizol, sisaprid, kinidin, simvastatin, lovastatin, triazolam veoral midazolam, itrakonazol ile kontrendikedir.

Uyarılar:

 1 aydan daha uzun süreli kumpaslı rehabilitasyon görenler ve iştahsızlık, bulantı, kusma, halsizlik, karın sızısı veya idrar renginde koyulaşma görülen hastalarda karaciğer işlevlerini hakimiyet edilmesi önerilir. İtrakonazol rehabilitasyonu ile ilişkili olabilecek bir nöropati görüldüğü takdirde, itrakonazol rehabilitasyonu kesilmelidir.İtrakonazol öncelikle karaciğerde metabolize olur. Sirozlu hastalardaoral biyoyararlanımı bir ölçü eksilir. Böbrek yetmezlikli hastalardaoral yoldan kullanılan itrakonazolün biyoyararlanımı azalabilir.İtrakonazol çok az ölçüde anne sütüne geçtiğinden, itrakonazoltedavisinden beklenen fayda ile emzirme neticeyi doğabilecek tehlikeler çok iyi değerlendirilmelidir.

Yan Tesirleri:

 En çok dispepsi, bulantı, karın sızısı ve konstipasyon gibi gastrointestinal sisteme ait yan tesirler görülebilir. Daha seyrek olarak baş sızısı,karaciğer enzimlerinde geçici yükselme, menstrüel kumpassızlıklar ve kaşıntı, ten döküntüsü, ürtiker ve anjioödem gibi alerjik tepkinler görülebilir.

İlaç Etkileşimleri:

 Rifampicin,rifabutin, fenitoin, terfenadine, astemizol, sisaprid, triazolam ve oralmidazolam, kinidin, pimozid, lovastatin ve simvastatin ile kullanılmasıönerilmez. Oral antikoagülanlar, ritonavir, indinavir, sakinavir, Vinca Alkaloidler, busulfan, dosetaksel, trimetreksat, dihidropiridin, verapamil,siklosporin, takrolimus, rapamisin itrakonazol ile beraber kullanılırsa,bunların dozu düşürülmelidir.

Doz Teklifi:

 Pulmoner/-ekstrapulmoner blastomikoz, non menenjial histoplazmoz gibi ciddi mantar enfeksiyonlarında başlangıç yetişkin dozu günde bir defa 200 mg’dir. Yeterli cevabın alınamaması halindebu dozaj 100 mg’lik çoğalışlarla 400 mg’ye kadar çıkabilir. Bu şartta günlük doz ikiye parçalanmalıdır. Pitiriyazis versikolorda 7 gün vakitle günde 1×2 Kapsül. T. korporis, T. kruris, T. pedis gibi keratinize doku dermatofitozlar da 15 gün vakitle günde 1 Kapsül. İleri derecedekeratinize dokularda bu rehabilitasyon aynı dozda 30 gün sürdürülmelidir.Oral kandidiyaziste 15 gün vakitle günde 1 Kapsül. Mikotik keratit 21 gün vakitle, günde bir kezde 2 Kapsül. Onikomikozda 3 ay vakitle günde bir kezde 2 Kapsül. Vulvovajinal kandidiyaziste 1 gün vakitle sabah ve akşam ikişer Kapsül ya da üç gün vakitle günde 1 defa 2 Kapsül Dozlarında oral olarak alınması önerilir.

İçeriği Oyla

Yorum yapın