Anasayfa » İlaç Rehberi » Starlix

Starlix

Stalevo nedir ne için kullanılır, Stalevo nasıl kullanılır, Stalevo ’in saklanması, Stalevo ’i kullanmadan evvel dikkat edilmesi gerekenler, Stalevo’in muhtemel yan tesirler nelerdir.

Film Kaplı Tablet 

Levodopa, karbidopa,entakapon

Ambalaj:

 50/12.5/200 mg x 100 tablet

: : 100/25/200mgx100 tablet

: : 150/37.5/200 mgx100 tablet.

Endikasyon:

 Parkinson hastalığı ve levodopa dozunun tesirinin geçmeye başladığı yarıyıllarda makûslaşma kollanan hastaların rehabilitasyonunda endikedir.

Kontrendikasyon:

 Levodopa,karbidopa ya da entakapon ya da formülasyonda bulunan katkı maddelerinden rastgele birine karşı öğrenilen bir hipersensitivite. Karaciğer bozukluğu, dar açılı glokom, tanı konmamış kuşkulu cilt lezyonları ya da melanom hikayesi.Artmış hipertansif kriz tehlikeyi sebebiyle feokromasitoma. MAo ve MAo inhibitörleri ile misalin fenelzin, tranilsipromin beraber kullanımı.Önceden var olan Nöroleptik Malign Belirti NMS ve/veya nontravmatik rabdomiyoliz hikayesi.

Uyarılar:

 Levodopa, ilaç tarafından başlatılan ekstrapiramidal tepkinlerin rehabilitasyonunda önerilmemektedir. Levodopa, şiddetli kardiyovasküler ya da pulmoner hastalığı olan hastalara, bronşiyal astımı olan, renal, hepatik ya da endokrin hastalığı olan ya da peptik ülser hastalığı hikayesi ya da konvülsiyon hikayesi olan hastalara dikkatli bir şekilde uygulanmalıdır. Miyokard Enfarktüsü hikayesi olan ve rezidüel atriyal nodal ya da ventriküler aritmi bulunan hastalara levodopa rehabilitasyonu uygulanırken dikkat edilmelidir. Levodopa İle rehabilitasyon edilen tam hastalar, mental farklılıklar, intihar meyilleri olan bunalım ve öbür ciddi antisosyal tavırları geliştirme ihtimaline karşı dikkatle izlenmelidir. Levodopa, karbidopa ve entakapon, beraber, baş dönmesive semptomatik ortostatizme neden olabilmektedir. Bu sebeple taşıt sürerken yada makine kullanırken dikkatli olunmalıdır.

Yan Tesirleri:

 Levodopa,karbidopa ve entakapon ile ayrı ayrı görülebilen yan tesirleri, bu üç maddenin kombine kullanımıyla da görülebilir.

İlaç Etkileşimleri:

 Hali Hazırda Antihipertansif ilaçlar uygulanmakta olan hastaların rehabilitasyonlarına levodopa ilave edildiğinde semptomatik postural hipotansiyon ortaya çıkabilir.Levodopa/karbidopa ve trisiklik antidepresanların beraber kullanıldığı vaziyetlerde seyrek hipertansiyon ve diskinezi kapsayan tepkinler bildirilmiştir. Dopamin reseptör antagonistleri misalin fenotiazinler gibi antipsikotikler, butirofenonlar, metoklopramid gibi antiemetikler, fenitoin ve papaverin levodopanın terapötik tesirini eksiltebilir. Levodopa ve entakapon,gastrointestinal sistemde demirle beraber şelatlar oluşturabilir. Bu sebeple demir preparatları ile en az 2-3 saat arayla alınmalıdır.

Doz Teklifi:

 HerStal evo tableti, yiyeceklerle beraber ya da ayrıca, tek tablet olarak alınacaktır. Bir tablet bir rehabilitasyon dozu kapsar ve tabletler sadece bütün tablet olarak uygulanabilir. Yetişkinlerde, optimum günlük doz, her hastada dikkatli bir titrasyon yoluyla tanımlanmalıdır. Günlük doz, seçim edilen mevcut Stalevo Tablet Dozaj Larından biri 50/12.5/200 mg, 100/25/200 mg ya da 150/37.5/200 mg levodopa/karbidopa/entakapon kullanılarak optimize edilmelidir. Hastalara, her tablet dozunun uygulanmasında sadece tek bir Stalevo tableti almaları gerektiği anlatılmalıdır. Önerilen maksimum günlük entakapon dozu 2000 mg olduğundan, maksimum Stalevo dozu günde 10 tablettir. Yaşlı hastalar için rastgele bir dozaj ayarlaması gerekmez.

İçeriği Oyla

Yorum yapın